Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Un espai per a cada assignatura a la que estan matriculats, on poden consultar els materials de l'assignatura, realitzar activitats d'avaluació, consultar les qualificacions i comunicar-se amb el professorat.

 • Un espai de titulació a la que estan matriculats, on rebran comunicacions fetes per la direcció de la titulació.

 • Un espai del centre al que pertanyin, on rebran comunicacions fetes per la direcció del centre.

 • Un espai personal individual on podran: 

  • Emmagatzemar fitxers (Fins a 5GB).

  • Consultar de forma unificada tots els missatges o notificacions rebudes en qualsevol dels espais d'assignatura, titulació o centre.

  • Consultar el seu expedient.

  • Configurar el campus virtual.

 • Un espai de tutoria, per l'estudiantat de primer curs.

 • Crear fins a 5 espais col·laboratius per compartir fitxers, missatges, etc.