Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Un espai per a cada assignatura en la que imparteixen docència, on poden publicar materials, crear activitats d'avaluació i qualificar-les, així com eines de comunicació amb l'estudiantat via xat, videoconferència, correu electrònic o anuncis.

 • Un espai per a cada titulació en la que imparteixen docència, on rebran comunicacions fetes per la direcció de la titulació.

 • Un espai per a cada centre en el que imparteixen docència, on rebran comunicacions fetes per la direcció del centre.

 • Un espai personal individual on podran: 

  • Emmagatzemar fitxers (Fins a 5GB).

  • Consultar de forma unificada tots els missatges o notificacions rebudes en qualsevol dels espais d'assignatura, titulació o centre

  • Accés a l'eina de qualificació d'actes

  • Accés a les eines i utilitats d'Intranet
  • Configurar el campus virtual.
 • En cas de ser tutor, un espai de tutoria amb estudiantat de primer curs assignats de manera aleatòria.
 • Crear espais de projectes docents propis i compratircompartir-los amb altre professorat i estudiantat.

...