Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Aquesta connexió s'estableix entre el vostre dispositiu amb el què qual esteu treballant remotament i el servei VPN de la UdL de forma segura.
Això permet que els dispositius que es connectin a la VPN puguin accedir als serveis TIC interns de la UdL de la mateixa forma que ho farien si estiguessin connectats a la xarxa de la universitat.

Aquesta configuració permet utilitzar el servei d'autenticació centralitzada de la UdL (Adas), com a punt únic d'autenticació. En aquesta guia veuràs com accedir-hi via web i com configurar l'aplicació FortiClient, per que perquè faci ús d'aquest sistema d'autenticació.

...

 • Des d'un navegador accediu a l'adreça: https://vpn.udl.cat:10443
 • Sense introduir cap credencial, cliqueu sobre el botó que apareix en la part inferiorsuperior, anomenat "Single Sign-OnSSO Login" que us deriva cap a l'autenticació centralitzada (SSO) de la UdL:
  Image Removed
  Image Added


 • Un cop esteu en l'autenticació centralitzada de la UdL introduïu les vostres credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA):
  Image Added

 • Un cop les credencials han estat validades, aleshores retornareu cap a la VPN i s'estableix la connexió pertinent.
 • A partir d'aquell moment  podreu navegar a qualsevol servei web UdL polsant sobre "Quick connection", indicant la URL a la casella corresponent i polsant el botó "Launch".
 • Hem preparat una sèrie d'accessos preconfigurats (bookmarks) per facilitar-vos l'accés.

...


Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu a que comenci la instal·lació:

...

 • Nombre de Conexión: UdL
 • Gateway Remoto: vpn.udl.cat
 • Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es és 443)
 • Seleccionar l'opció de Enable SSO for tunel
 • Per finalitzar feu Guardar

...

Premeu el botó SAML Login i us derivarà la connexió cap al sistema d'autenticació centralitzada on haureu de posar les credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA).


Image ModifiedImage ModifiedImage AddedUn cop establerta la connexió VPN, quan us pregunti Redes feu clic a Si

...

Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu a que comenci la instal·lació:

...

Premeu el botó SAML Login i us derivarà la connexió cap al sistema d'autenticació centralitzada on haureu de posar les credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA).

Image Added

Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconecta.

...

 1. Aneu a la pàgina https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn i descarregueu-vos el FortiClient VPN que correspongui segons quina sigui la vostra distribució: (Al final de la pàgina de descarregues)

  Note
  titleAtenció

  El programari que heu de descarregar és Forticlient VPN. Desplaceu-vos fins a la part inferior de la pàgina per trobar-ho.


  Debian/Ubuntu: Paquet .deb

  Fedora/CentOS: Paquet .rpm

 2. Obriu un terminal i instal·leu el paquet executant la següent comanda:

  Debian/Ubuntu:

  sudo dpkg -i forticlient_vpn_7.x.x.x_amd64.deb

  Fedora/CentOS:

  sudo dnf install forticlient_vpn_7.x.x.x_x86_x64.rpm

  Atenció!


  Debian/Ubuntu:

  Si heu trobat algun error de dependències, executeu la següent comanda des d'un terminal:

  apt install -f


 3. Inicieu l'aplicació FortiClient i feu clic a I acknowledge that this free...
  S'activarà el botó I accept. Feu clic a i, a la següent finestra, aneu a Configure VPN:


  Si teníeu una versió antiga ja configurada, un cop accedit a Forticlient fer clic on s'indica a la següent imatge:  • Nombre de Conexión: UdL
  • Gateway Remoto: vpn.udl.cat
  • Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
  • Seleccionar l'opció de Enable SSO for tunel
  • Per finalitzar feu Guardar
  • Introduïu els següents paràmetres de configuració: 4. Premeu el botó SAML Login i us derivarà la connexió cap al sistema d'autenticació centralitzada on haureu de posar les credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA).

  Image Added


 5. El primer cop que establiu la connexió VPN us demanarà si voleu confirmeu que la connexió és segura; cliqueu OK per continuar: 6. Un cop hagueu acabat, feu clic a Disconnect per finalitzar la connexió VPN:

  Note
  titleAtenció! Instal·lació en Ubuntu

  Si no us funciona o bé us ha deixat de funcionar Forticlient VPN i teniu instal·lada la l'última versió d'Ubuntu (v,22, en aquests moments), cal que seleccioneu la mac de la interfície a la configuració del vostre equip:


...

Introduïu la vostra contrasenya i premeu LOGIN, després ACEPTAR, posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA), i ja haureu establert una connexió VPN.

  Image Added 


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió prement el botó Disconnect

...

Feu <VPN i activeu la connexió (feu lliscar el botó de VPN cap a la dreta). Poseu la vostra contrasenya quan us ho demani, posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA) i ja haureu establert una connexió VPN.

...