Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 23/03/2022: Aturada programada (a partir de les 14:30): Tot el servei d'impressió estarà aturat.
  • 04/03/2022: Incidència RESOLTA (15:35h.): La incidència amb el servei d'autenticació centralitzada ha estar resolta.
  • 01/03/2022: Incidència RESOLTA (15:30h.): La incidència amb l'enviament de notificacions de canvis d'estat de les peticions de signatura ha estat resolta.

...