Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 10/05/2022: Incidència UXXI: Entre el dimarts dia 10 a les 15:00 i el dijous dia 12 a les 8:00, el UXXI-AC no estarà disponible.
  • 04/05/2022: Incidència RESOLTA: La incidència que podia impedir signar al Portasignatures, ja s'ha resolt.
  • 02/05/2022: Incidència general: entre les 11:47 i les 11:58 el servei d'autenticació ha caigut, impedint l'accés a tots els serveis de la UdL (correu, campus virtual, gestió econòmica, gestió acadèmica...)

...