Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 1012/05/2022: Incidència UXXI: Entre el dimarts dia 10 a les 15:00 i el dijous dia 12 a les 8:00, el UXXI-AC no estarà disponibleAntivirus: en breu s'actualitzarà automàticament l'antivirus, però fins a la data el programa avisa que caducarà en pocs dies.
  • 12/05/2022: Incidència UXXI RESOLTA: L'actualització del UXXI-AC s'ha realitzat correctament. S'ha enviat una notificació amb la solució per al casos amb el Java obsolet.
  • 04/05/2022: Incidència RESOLTA: La incidència que podia impedir signar al Portasignatures, ja s'ha resolt.
  • 02/05/2022: Incidència general: entre les 11:47 i les 11:58 el servei d'autenticació ha caigut, impedint l'accés a tots els serveis de la UdL (correu, campus virtual, gestió econòmica, gestió acadèmica...)

...