Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Podeu consultar aquest vídeo amb el procediment a seguir:

View file
nameAppsVirtuals.mp4
height250

Resolució d'incidències més freqüents


He iniciat la sessió al portal d'aplicacions web (https://uniapps.udl.cat) però no puc iniciar una aplicació

Si ja teníeu Appsanywhere i Cloudpaging Player instal·lats al vostre ordinador, és possible que no tingueu les versions mínimes requerides per executar les aplicacions (versió 1.4.1 per Appsanywhere; versió 9.1.6 per Cloudpaging Player). Proveu d'executar la següent comanda al vostre ordinador:  C:\Program Files\Software2\AppsAnywhere\AppsAnywhereUpdater.exe

Si, tot i així, no us funciona, desinstal·leu els programes Appsanywhere i Cloudpaging Player del vostre ordinador. A continuació, torneu a obrir el navegador (preferentment Google Chrome) i accediu novament al portal del uniapps (https://uniapps.udl.cat)  per tornar a fer la instal.lació de les ultimes versions d'Appsanywhere i Cloudpaging Player.

Si heu arribat fins aquí i no heu pogut inciar les aplicacions virtualitzades, poseu-vos en contacte amb el Centre d'Atenció a l'Usuari mitjançant l'eina CAU-TIC.