Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5) Mentre estigui carregant, veureu que la icona parpellejar la icona de Cloudpaging Player a la safata d'icones fa pampallugues:

Un cop s'acabi d'executar de carregar s'obrirà l'aplicació que hem hagis triat:


6) Des de la finestra del Cloudpaging Player podem pararpodeu aturar, tornar a executar o esborrar l'aplicació.

6a) Parar Aturar l'execució de l'aplicació:

...