Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleCarpeta accesos directes
Warning
titleAtenció!

Aquest mètode d'accés quedarà deshabilitat per al proper curs 2022-2023. Únicament es podrà accedir a través de la web.

  1. A l'escriptori, obriu la carpeta "Aplicacions Virtualitzades". En aquesta carpeta podeu veure totes les aplicacions que estan virtualitzades per al vostre campus.

     

...