Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

La pàgina que la UdL ha establert per a poder fer una gestió completa i el registre per utilitzar el doble factor d'autenticació és la següent: https://adas2fa.udl.cat  Quan l'usuari visita enllaç li apareix la següent pàgina:Accés


Un cop introduïdes les credencials de l'usuari, aleshores li apareix la següent pantalla:

...