Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 02/0605/2022: Incidència general: entre les 11:47 i les 11:58 el servei d'autenticació ha caigut, impedint l'accés a tots els serveis de la UdL (correu, campus virtual, gestió econòmica, gestió acadèmica...)
  • 29/04/2022: Incidència UXXI: S'ha resolta la incidència correctament i ja es pot accedir a UXXI
  • 26/04/2022: Incidència Uniapps: S'ha corregit el problema de funcionament i velocitat d'aplicacions al Uniapps.

...