Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 13/06/2022: Incidència en la telefonia fixa a Medicina, Infermeria i Rectorat: alguns telèfons fixes es reinicien aleatòriament, cal contactar amb el CAU per arreglar-ho.
  • 31/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:30h): La intervenció programada al campus d'ETSEA ha finalitzat.
  • 31/05/2022: El Portasignatures torna a funcionar correctament: S'ha resolt la incidència que afectava des d'ahir.
  • 26/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:30h): La intervenció programada al campus de CCS ha finalitzat.
  • 24/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:30h): La intervenció programada al campus de Rectorat ha finalitzat.
  • 19/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:00h): La intervenció programada al campus de l'edifici de Pla de la Massa al Campus d'IGUALADA.

...