Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • 23/06/2022: (RESOLTA - 13:30h.) Incidència amb el Portasignatures: El proveïdor extern ha solucionat la incidència que impedia accedir i signar al portasignatures.
 • 23/06/2022: (RESOLTA - 09:00h.) Incidència amb el correu electrònic: Entre les 15:00 del 22/06/2022 i les 09:00 del 23/06/2022, no es podia rebre ni enviar correus. Una vegada solucionat el problema, s'estan entregant i rebent tots els correus pendents. No s'ha perdut cap correu.
 • 22/06/2022: (RESOLTA - 10:15h.) Incidència al portasignatures: Entre les 10:00 i les 10:15 el servei de portasignatures no ha estat accesible per un sobrecàrrega de peticions puntual.
 • 20/06/2022: (RESOLTA - 13:45h.) Incidència al servei de VPN i impressó: no es pot connectar a la xarxa de la UdL amb la VPN (FortiClient) i el servei d'impressió corporativa (Papercut) no funciona correctament.
 • 14/06/2022: (RESOLTA - 14:45h.) Incidència en la telefonia mòbil: no es poden realitzar trucades des de mòbils UdL, rebre'n sí.
 • 13/06/2022: Incidència en la telefonia fixa a Medicina, Infermeria i Rectorat: alguns telèfons fixes es reinicien aleatòriament, cal contactar amb el CAU per arreglar-ho.
 • 31/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:30h): La intervenció programada al campus d'ETSEA ha finalitzat.
 • 31/05/2022: El Portasignatures torna a funcionar correctament: S'ha resolt la incidència que afectava des d'ahir.
 • 26/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:30h): La intervenció programada al campus de CCS ha finalitzat.
 • 24/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:30h): La intervenció programada al campus de Rectorat ha finalitzat.
 • 19/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:00h): La intervenció programada al campus de l'edifici de Pla de la Massa al Campus d'IGUALADA.

...