Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 06/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (13:00h.)- Servidors OpenCMS:  Es poden haver produit problemes amb els editors de la web.
  • 05/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (22:30h.)- Connexió remota a la xarxa UdL (VPN): Es poden veure afectades les sessions VPN.
  • 29/06/2022: (RESOLTA - 9:23 a 9:28h.) Incidència amb UXXI-AC: Durant aquest període de temps l'aplicació no va estar disponible.
  • 28/06/2022: (RESOLTA - 13:30h.) Incidència amb el Portasignatures: El proveïdor extern ha solucionat la incidència que impedia accedir i signar al portasignatures.

...