Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Table of Contents
maxLevel1

Signatura d'Actes

Disposeu d'un un vídeo explicatiu de tot el procés de signatura adreçat a les persones que utilitzen un certificat TCAT-P (fitxer amb extensió .pfx), però que pot ser útil per a les que disposen de targeta física amb certificat.

Com accedir a l'Escriptori Virtual Corporatiu?

...