Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • 1819/08/2022: Actualització programada FINALITZADA - Revisió i manteniment dels elements de xarxa: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 16/08/2022: Actualització programada FINALITZADA (16:30h.) - Manteniment servei tallafocs perimetral de la UdL: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 09/08/2022: Actualització programada FINALITZADA (13:55h.) - Manteniment servei tallafocs perimetral al Campus d'Igualada: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 08/08/2022: Actualització programada FINALITZADA (15:30h.) - Elements de la infraestructura de la xarxa sense fils: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 28/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (00:00h.) - UniDisc: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 27/07/2022: (RESOLTA - 10:30h.) Incidència en la telefonia fixa al Campus d'Igualada: Des de les 9:23h. no es podien fer ni rebre trucades al campus d'Igualada.
 • 26/07/2022: Incidència CSUC (de 13:40h. a 14:50h.): Tots els serveis del CSUC (validació d'usuaris al Unidisc, uniapps...) no han estat operatius durant aquesta franja horària. Els propers dies hi haurà un nou tall per aplicar noves solucions.
 • 21/07/2022: (RESOLTA) Incidència en la telefonia al Campus CCS: Impossibilitat de rebre trucades externes al campus de Ciències de la Salut.
 • 11/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (13:50h.)- Aplicacions virtualitzades:  A partir d'aquesta actualització, l'accés a les aplicacions virtualitzades es podrà fer únicament des d'un navegador web mitjançant l'enllaç: http://uniapps.udl.cat.
 • 06/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (19:05h.)- Servidors Papercut:  No s'ha produit cap proplema.
 • 05/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (13:00h.)- Servidors OpenCMS:  Es poden haver produit problemes amb els editors de la web.
 • 04/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (22:30h.)- Connexió remota a la xarxa UdL (VPN): Es poden veure afectades les sessions VPN.
 • 29/06/2022: (RESOLTA - 9:23 a 9:28h.) Incidència amb UXXI-AC: Durant aquest període de temps l'aplicació no va estar disponible.
 • 28/06/2022: (RESOLTA - 13:30h.) Incidència amb el Portasignatures: El proveïdor extern ha solucionat la incidència que impedia accedir i signar al portasignatures.

...