Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 26/09/2022: Actualització programada FINALITZADA - Elements d'infraestructura de xarxa del CSUC.La intervenció programada ha finalitzat.
  • 13/09/2022: Incidència amb el Portasignatures (de 07:45h. a 08:45h.): S'ha resolt satisfactòriament el problema que impedia accedir al portasignatures fent ús de l'usuari i contrasenya, però sí amb el certificat digital.
  • 05/09/2022: Intervenció - programada FINALITZADA - Manteniment del servei de xarxa i telefonia al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida: La intervenció programada ha finalitzat.
  • 19/08/2022: Actualització programada FINALITZADA - Revisió i manteniment dels elements de xarxa: La intervenció programada ha finalitzat.

...