Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 27/09/20002022: (RESOLTA - 8:40h) - Des de les 7:45 no hi havia connexió a les Aules i Sales d'Usuari de tota la UdL.
  • 27/09/2022: Actualització programada FINALITZADA - Actualització i millora de la versió del sistema d'autenticació centralitzada (SSO). L'actualizació ha finalitzat correctament.
  • 26/09/2022: Actualització programada FINALITZADA - Elements d'infraestructura de xarxa del CSUC.La intervenció programada ha finalitzat.

...