Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleAtenció!

Tot i que apareguin amb el mateix nom, cal diferenciar els 2 espais de disc disponibles:

La icona que apareix a l'escriptori correspon a l'espai de xarxa (espai disponible 512Mb)
La icona a la barra lateral de Finder correspon a l'espai dins el disc dur de l'equip Mac en què esteu treballant.

Es poden imprimir documents/imatges des d'aquests equips?

Si voleu enviar un treball a imprimir, ho podeu fer amb la impressora alumnes.

Constantment m'apareix un missatge demanant el nom d'usuari i la contrasenya per accedir a la xarxa 802.1X, què faig?

...