Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de les credencials d'usuari:

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleNecessites ajuda?

Obre una consulta genèrica :

Page Button (Standard)
TitleEina CAU-TIC
Text#FFFFFF
Iconbacklog
URLhttps://jiracautic.udl.cat/servicedesk/customer/portal/101/create/708
Colour#830051

Expand
titleAjuda i manuals relacionats
Livesearch
spaceKeyPDST
placeholderCerca tema
typepage
labelsper10

Altres enllaços interessants:

Children Displayalltruedepth1pageAjuda - Gestió de les credencials d'usuari


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei de Gestió de la Cita Prèvia


Expand
titleQuè oferim?

Facilitem a les unitats administratives de la UdL una aplicació per a poder gestionar necessitats de cita prèvia relacionades amb la gestió, afavorint l’organització i la distribució de càrregues d’atenció al públic als serveis d’atenció a la ciutadania.

Amb aquesta finalitat, oferim:

  • L'eina https://citapreviaudl.simplybook.it/ que permet a la ciutadania tenir autonomia per a escollir el dia i l’hora, consultar la cita demanada, canviar-la o anul·lar-la. També permet l’enviament de correus electrònics de les interaccions amb les cites.


Expand
titleQuè en pots esperar?

Qualsevol ciutadà:

  • Utilitzar l’eina per obtenir cita prèvia presencial i/o telefònica, en el dia i l’hora seleccionats, per fer tràmits administratius disminuint els temps d’espera i complint els protocols sanitaris i d’aforament vigents en cada moment.

Les unitats de la UdL:

  • Disposar d'una eina amb la que poder programar cites prèvies (presencials i/o telefòniques), configurar per quins serveis es necessària i quins usuaris han de gestionar-la.


Expand
titleQuè pots demanar?
  1. Comunicar incidències en l'ús de l'eina de cita prèvia, i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.

  2. Suport en l'ús de l'eina de cita prèvia.

  3. Suport en la implementació de noves funcionalitats.


...