Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Per accedir remotament als sistemes de la UdL es necessari establir una connexió VPN. Aquesta connexió s'estableix entre el dispositiu amb el que esteu treballant remotament i el servei de VPN de la UdL de forma segura. Això permet que els dispositius que es connectin a la VPN puguin accedir als serveis TIC interns de la UdL de la mateixa forma que ho farien si estiguessin connectats a la xarxa de la universitat. Ho podeu fer de dues formes:

Accés Web

Amb aquesta opció podreu accedir als serveis interns de la UdL que s'ofereixen en format web, ssh, o escriptori remot.

  1. Des d'un navegador accediu a l'adreça https://vpn.udl.cat:10443
  2. Autentiqueu amb les credencials de la UdL.
  3. Un cop s'hagi establert la sessió, podreu navegar a qualsevol servei web UdL polsant sobre "Quick connection", indicant la URL a la casella corresponent i polsant el botó "Launch".
  4. Hem preparat una sèrie d'accessos preconfigurats (bookmarks) per facilitar-vos l'accés.

Instal·lació del client

Ens permet navegar i accedir als serveis interns com si el nostre equip estigués connectat a la xarxa UdL. Seguiu les instruccions d'instal·lació per a cada sistema operatiu:

Include Page
PDST:VPN UdL (FortiClient

...

)

...

Aneu a la pàgina https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn i descarregueu-vos el FortiClient VPN. (Al final de la pàgina de descarregues)

IMPORTANT: descarregueu la versió 6.4 i no la 6.0 que apareix més baix

Útil: Si no sabeu si el vostre Windows és de 32 o 64 bits, consulteu aquest enllaç per a esbrinar-ho.

Image Removed

Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu a que comenci la instal·lació.

Image Removed

Feu clic a Sí, he leido y aceptado.. i s'activarà Siguiente. A la següent finestra deixeu el directori d'instal·lació per defecte i feu Siguiente i Instalar per començar la instal·lació

Image Removed  Image Removed  Image Removed

Un cop hagi acabat la instal·lació feu Finalizar

Image Removed  Image Removed

Obriu el programa que acabeu d'instal·lar fent doble clic a la icona de l'escriptori de FortiClient VPN o fent clic amb el botó dret del ratolí a la icona de la barra inferior.

Image Removed  Image Removed

Feu clic a I acknowledge that this free... i s'activarà el botó I accept. Després fer clic a Configurar VPN

Image Removed  Image Removed

Introduïu els paràmetres de configuració:
Nombre de Conexión: VPNUdL
Gateway Remoto: vpn.udl.cat
Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
Per finalitzar feu Guardar

Image Removed

Poseu el vostre usuari i contrasenya i feu Conectar i ja haureu establert la connexió VPN. Quan us pregunti Redes feu clic a Si

Image Removed  Image Removed

Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconectar o amb el botó de la dreta sobre la icona de Forticlient, Desconectar "VPNUdL"

Image Removed

...

Aneu a la pàgina https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn i descarregueu-vos el FortiClient VPN

Image Removed

Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu a que comenci la instal·lació

Image Removed  Image Removed

Feu clic a Continuar. Llegiu la llicència fins al final i feu Continuar. A la següent finestra feu Instalar per començar la instal·lació

Image Removed  Image Removed  Image Removed

Un cop hagi acabat la instal·lació feu Cerrar

Image Removed

Obriu el programa que acabeu d'instal·lar, feu clic a I acknowledge that this free... i s'activarà el botó I accept. Després fer clic a Configurar VPN

Image Removed

Introduïu els paràmetres de configuració:
Nombre de Conexión: VPNUdL
Gateway Remoto: vpn.udl.cat
Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
Per finalitzar feu Guardar

Image Removed

Poseu el vostre usuari i contrasenya i feu Conectar i ja haureu establert la connexió VPN.

Image Removed

Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconecta.

...

Debian/Ubuntu: Paquet .deb

...

Code Block
languagebash
themeMidnight
sudo dpkg -i forticlient_vpn_7.x.x.x_amd64.deb

Fedora/CentOS:

Code Block
languagebash
themeMidnight
sudo dnf install forticlient_vpn_7.x.x.x_x86_x64.rpm

...

titleAtenció!

...

Code Block
languagebash
themeMidnight
apt install -f 

...

Introduïu els següents paràmetres de configuració:

Info
titleConfiguració
Nom de la connexió: VPNUdL
Remote Gateway: vpn.udl.cat
Customize Port: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)

...

Obriu l'instal·lador d'aplicacions Google Play Image Removed

Busqueu l'aplicació: FortiClient VPN, instal·leu-la i obriu-la

Image Removed   Image Removed    

Accepteu els missatges que us apareguin, Aceptar, Aceptar i Permitir

Image Removed  Image Removed   Image Removed

Poseu un nom a la connexio: VPNUdL, deixeu la resta per defecte a SSL VPN i feu Create

Configureu els paràmetres:
Server: vpn.udl.cat
Port: 10443
Username: x1234567 (substituiu-lo pel vostre)

I feu Connect

Image Removed  Image Removed  Image Removed

Introduïu la vostra contrasenya i premeu LOGIN, després ACEPTAR i ja haureu establert una connexió VPN.

Image Removed  Image Removed  Image Removed

Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió prement el botó Disconnect

...

Obriu l'instal·lador d'aplicacions App Store Image Removed

Busqueu l'aplicació: FortiClient VPN, instal·leu-la i obriu-la

Image Removed

Accepteu els missatges que us apareguin: I accept i Permitir

Image Removed Image Removed

Feu select connection, després Add Configuration... i configureu els paràmetres

Name: VPN UdL
Host: vpn.udl.cat
Port: 10443
User: x1234567 (substituir-lo pel vostre)

Un cop acabat feu Save

Image Removed Image RemovedImage Removed

Feu <VPN i activeu la connexió (feu lliscar el botó de VPN cap a la dreta). Poseu la vostra contrasenya quan us ho demani i ja haureu establert una connexió VPN.

Image Removed Image Removed Image Removed

...

PDST:VPN UdL (FortiClient)