Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eina

Descripció i enllaços

VPN: Servei que et permet simular que et trobes a la xarxa de la UdL

Nota : Algunes actualitzacions del windows poden afectar al bon funcionament del client de VPN Fortinet , si detecteu algun problema de funcionament es soluciona tornant a instal.lar el programa .

Correu: Servei que et permet gestionar la bústia de correu electrònic

Carpetes Compartides: Servei que et permet accedir a tots els documents en xarxa de la UdL

UdLDisc: Servei web que et permet accedir a tots els documents en xarxa de la UdL

Unidisc: Servei que et permet accedir als documents en línia


Teams: Servei que et permet col·laborar amb un equip de treball

Atenció!! : Les trucades de vídeo a Teams no funcionen amb Firefox o Internet Explorer. Utilitza el client d'escriptori (3a opció presentada a continuació) en cas que tingueu problemes amb aquesta funcionalitat.

Campus Virtual: Servei que permet la docència online

...