Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Paquet d'instal·lació de Teletreball (PASPDI):

  • Pack complet que inclou els següents programes: VPN Forticlient, TeamViewerQS, enllaç a Escriptori Virtual (VDI), enllaç a les Unitats de Xarxa, enllaç a la Unitat H (Home), Citrix, Thunderbird, Autofirma

Paquet d'instal.lació (Alumnes):