Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ID Inc.IncidènciaDescripcióEstatSolució
1Manca de certificat/sQuan s'intenta obrir l'escriptori, fent clic al botó "Conectar" mostra el missatge: "No se puede conectar con 0.0.0.2 - TEST VDI Windows 10.  No existe el archivo o directorio, Verifique sus parámetros de conexión y vuelva a intentarlo. "Resolta

Fer els passos que apareixen al document següent. A més, al document s'inclou com fer la instal·lació del Citrix Workspace

View file
nameCitrixWorkspaceLinuxMint.pdf
height250

Certificats necessaris

View file
namecertificados.zip
height250

2Manca certificatSSL error 61 (Contact your help desk with the following information: You have not chosen to trust "DigiCert Assured ID Root CA"Resolta

Instal·lar el certificat següent:

DigiCertAssuredIDRootCA.crt.pem

En linux es pot posar al directori:

/opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts

Font del certificat: https://www.digicert.com/kb/digicert-root-certificates.htmInfo

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesSUP
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("autofirma","signatura-electrònica","virtualització","escriptori","escriptori-virtual","signatura-actes") and type = "page" and space = "SUP"
labelsvirtualització escriptori signatura-electrònica signatura-actes autofirma escriptori-virtual

...