Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

EinaDescripció i enllaços

Virtualització aplicacions (AppsAnywhere):  Portal d'aplicacions que simula el conjunt de software disponible en les aules

Info
titleImportant
 1. Es recomana l'ús del sistema operatiu Windows 10 pel correcte funcionament de les aplicacions.
 2. Es recomana tenir un equip amb almenys 4GB de RAM per poder executar les aplicacions amb certa fluïdesa.
 3. El llistat d'aplicacions es troba en contínua revisió i permanent actualització.
 4. No totes les aplicacions es trobaran disponibles per a tots els alumnes. En funció del centre i titulació on s'estigui matriculat, es veuran unes aplicacions o altres.
 5. L'ample de banda de la vostra connexió és un altre factor clau en aquest sistema. Com més gran sigui, més rapid carregarà l'aplicació.


Warning
titleRecomanacióAvís

Si no disposeu d'un equip que compleixi els requeriments detallats anteriorment, podeu fer ús d'aquest programari utilitzant l'entorn d'Escriptori Virtual (VDI) que trobareu en l'apartat següent.
Escriptori Virtual (VDI): Escriptori virtual accessible des de qualsevol SO (Windows, Linux, Mac, iOS, Android, etc.)

 • Accés: https://ev.udl.cat/
 • Configuració: https://confluence.udl.cat/x/bgPuAw
 • Escriptori a seleccionar: "Alumnes - Escriptori virtual corporatiu"

  Info
  titleImportant

  Es tracta d'un escriptori que no guarda l'estat (no persistent) i si es deixen documents dins d'aquest escriptori, es perdran un cop es tanqui la sessió del mateix. Per això es recomana que sempre es guardin els documents de treball en mitjans externs (usb, unitats de xarxa, etc.)


SPSS Statistics: Eina d'anàlisi estadístic. Trial gratuit fins al 15 Juny!

Nvidia Parabricks: Eina d'anàlisi estadístic qualitatiu. Trial gratuit de 90 dies!


MathWorks: Eina de còmput numèric.

Matlab Versió Online:

Autocad: Eina de disseny 2D i 3D. 1 any gratuït!

Accés gratuït durant un any amb la llicència educativa.

...