Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eina

Descripció i enllaços

VPN: Servei que et permet simular que et trobes a la xarxa de la UdL

Nota : Algunes actualitzacions del windows poden afectar al bon funcionament del client de VPN Fortinet , si detecteu algun problema de funcionament es soluciona tornant a instal.lar el programa .

Image Removed

Proxy de navegació: Servei que permet simular que et trobes a la xarxa de la UdL, únicament en en navegació web, per exemple per a accedir als recursos electrònics de la biblioteca

Correu: Servei que et permet gestionar la bústia de correu electrònic

Teams: Servei que et permet col·laborar amb un equip de treball

Campus Virtual: Servei que permet la docència online


Disc Alumnes: Servei web que et permet accedir a l'espai personal dels alumnes (H:)

Accés a l'espai d'usuari per als alumnes (500 Mb):  https://disc.alumnes.udl.cat/


...