Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Com sempre, a través de l'eina de Service Desk https://cv.udl.cat/portal/site/serveiinformatica/tool. També teniu recollida tota la informació relativa al Treball en remot al següent enllaç:

...