Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

1 Per conectar a la wifi cal seguir les seguents passes cada cap que s'engegui l'ordinador, obrir el menu i obrir l'aplicacio de control dels applets

2 Desactivar el applet "Adeministrador de red" seleccionantlo i fent click a -

3 Obrir el menu de conexions a xarxa i conectar a eduroam

4 Introduir el teu usuari de la udl i password i marcar que no utilitzi CA, ha de quedar com a la imatge, fer click a conectar

5 Torna a obrir el menu de connexions i fes click a eduroam, com en el pas 3, donara el missatge d'error seguent, fes click a cerrar i si has ficat be el teu usuari i password tindras conectivitatPer accedir a la unitat personal en xarxa ( H: a windows ), obrir un explorador d'arxius i premer CTRL+L , aqui escruire smb://storealumnes.udl.cat/ElTeuUsuariUdL , quan demani usuari i contrasenya al usuari introduir alumnes/ElTeuUsuariUdL i la teva contrasenya  • No labels