Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió de llicències de programari docent: 


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre Gestió de llicències de programari docent

Facilitem l'ús de programari especialitzat en la docència i l'aprenentatge, assessorant al professorat en les opcions de llicenciament i gestionant la compra, instal·lació i renovació de llicències.

La UdL disposa actualment de llicències de:

 • Sistema operatiu: Microsoft Windows

 • Paquets ofimàtics:

  • Microsoft Office

  • Acrobat Pro.

 • Antivirus: NOD32

 • Programari estadístic: SPSS

 • Programació numèrica: MatLab

 • Sistemes d'Informació Geogràfica: ArcGIS

Disposar de llicències per a l'ús de programari especialitzat en la docència

El servei inclou:

 • La gestió de la demanda de noves llicències o adequació del nombre de llicències.

 • La compra, instal·lació, configuració i manteniment operatiu del programari llicenciat a tots els llocs de treball TIC d'aules de docència i sales d'usuari de la UdL, tant dels equips destinats a estudiants com els destinats als docents.

 • La instal·lació de les llicències als llocs de treball o en servidors de llicències específics, quan sigui necessari.

 • La renovació periòdica de llicències.

Qualsevol llicència que no sigui d'ús estàndard o estigui inclosa en la resolució del vicerectorat, requerirà la sol"licitud d'assessorament i la seva compra en cap cas la gestionarà SIC.

El cost de les llicències incloses en la resolució de programari d'ús docent l'assumeix el vicerectorat d'infraestructures i es gestiona de manera centralitzada

 1. Assessorament en les opcions de llicenciament de programari docent i adequació del nombre de llicències.
 2. Sol·licitud de compra de llicència.
 3. Comunicar incidències en l'ús de programari docent.
 • No labels