Child pages
 • Com començar?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aquesta ajuda s'adreça als usuaris que facin ús dels tràmits de signatura electrònica:

 • Autosignatura
 • Signatura electrònica mitjançant l'eina Portasignatures

El primer cop:

Si no heu signat mai cap document des del vostre equip de treball UdL, heu de tenir en compte aquests aspectes.

 1. Instal·lació i configuració de l'equip on es vol signar documents

  Si sou PDI o PAS i voleu utilitzar l'aplicació de Tràmits UdL des del vostre lloc de treball de la universitat, és molt probable que ja estigui configurat per poder signar documents. En cas que no ho estigui, sereu assistit pel personal de campus de l'ASIC en les tasques de configuració del sistema operatiu (només dels suportats) i productes (només dels suportats) del vostre ordinador.

  Si sou estudiant/a teniu a la vostra disposició els ordinadors de les aules d'informàtica i sales d'usuari del vostre campus.

  Addicionalment, si voleu configurar el vostre ordinador personal (no UdL), en aquest enllaç us proporcionem un manual per a sistemes operatius Windows amb les instruccions de configuració.

 2. Tarja UdL

  L’ERCD (Entitat de Registre de Certificació Digital) és la secció encarregada d’habilitar la vostra targeta per a l’ús de la signatura electrònica. Visiteu el seu lloc web per a més informació i per sol·licitar cita prèvia per demanar-la. 3. Accés a l'eina de Tràmits UdL

  L'eina Tràmits UdL (https://tramitacio.udl.cat) és l'aplicació a través de la qual podeu signar documents. Hi podeu accedir mitjançant les vostres credencials d'alumne, PAS o PDI de la universitat.Navegadors web compatibles per signar documents amb l'eina Tràmits UdL: Mozilla Firefox i Internet Explorer