Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió acadèmica:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Gestió acadèmica

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió acadèmica.

Actualment la UdL utilitza:

 • Universitas XXI per a:
  • Pre-inscripció i matrícula a titulacions oficials.
  • Matrícula a títols propis i cursos curts.
  • Gestió de tercer cicle.
  • Gestió de títols.
  • Gestió de la planificació docent.
  • Gestió d'espais reservats a la docència.
  • Gestió de beques.
  • Qualificació i gestió d'actes.
  • Gestió de pràctiques i borsa de treball.
  • Gestió de alumni.
 • Una eina pròpia per a la consulta i explotació de dades d'Universitas XXI.
 • Signe per a la expedició de títols.
 • Una eina pròpia per a la generació i publicació de Guies Docents.
 • Una eina pròpia per a la gestió de la preinscripció als màsters oficials.
 • UNIDISCAT per la gestió de la integració d'estudiantat amb discapacitat.

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències tècniques en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor d'algun dels processos de gestió acadèmica:

 • Disposar d'un servei de suport en l'explotació de les dades emmagatzemades per les eines.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines pròpies.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.
 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència. a través d'eines pròpies.
 2. Accés a alguna de les eines com a gestor/administrador.
 3. Donar d'alta usuaris a les eines.
 4. Donar de baixa usuaris a les eines.
 5. Suport tècnic en l'ús de les eines pròpies.
 6. Extracció d'informació d'alguna de les eines.
 • No labels