Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió de personal:


 Ajuda i manuals relacionats

Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de personal:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei Gestió de personal
 Què oferim?

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de personal.

Actualment la UdL utilitza Ginpix per a:

 • La gestió de contractació.
 • La gestió de la nòmina.
 • La gestió de la formació.
 • La gestió del calendari laboral i portal de l'empleat.
 Què en pots esperar?

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor d'algun dels processos de gestió de personal:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines i en l'explotació de les seves dades.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.
 Què pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Accés a alguna de les eines com a gestor/administrador.
 3. Donar d'alta usuaris a les eines.
 4. Donar de baixa usuaris a les eines.
 5. Suport tècnic en l'ús d'alguna de les eines.
 6. Extracció d'informació d'alguna de les eines.
 Autoritzacions requerides

Tots els usuaris d'alguna de les eines poden comunicar incidències en l'ús i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals.

El personal gestor de les eines pot demanar la resta de serveis.