Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió de personal:


Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de personal:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei Gestió de personal

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de personal.

Actualment la UdL utilitza Ginpix per a:

 • La gestió de contractació.
 • La gestió de la nòmina.
 • La gestió de la formació.
 • La gestió del calendari laboral i portal de l'empleat.

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor d'algun dels processos de gestió de personal:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines i en l'explotació de les seves dades.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.
 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Accés a alguna de les eines com a gestor/administrador.
 3. Donar d'alta usuaris a les eines.
 4. Donar de baixa usuaris a les eines.
 5. Suport tècnic en l'ús d'alguna de les eines.
 6. Extracció d'informació d'alguna de les eines.

Tots els usuaris d'alguna de les eines poden comunicar incidències en l'ús i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals.

El personal gestor de les eines pot demanar la resta de serveis.

 • No labels