Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre de Gestió d'infraestructures:


 Ajuda i manuals relacionats

Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió d'infraestructures:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Gestió d'infraestructures
 Què oferim?

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de les infraestructures.

Actualment la UdL utilitza una solució pròpia per a la gestió i la reserva d'espais, que els membres de la comunitat poden utilitzar per a consultar els espais disponibles, les seves característiques i per a sol·licitar la reserva del seu ús.

 Què en pots esperar?

En general:

  • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
  • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor dels espais:

  • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines i en l'explotació de les seves dades.
  • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
  • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.
 Què pots demanar?
  1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
  2. Accés a les eines com a gestor/administrador.
  3. Suport tècnic en l'ús de les eines.
  4. Extracció d'informació de les eines.
 Accés al servei

Pots accedir a la eina de gestió d'espais amb un navegador web utilitzant l'adreça http://gestioespais.udl.cat