Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió de la qualitat:


 Ajuda i manuals relacionats

Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de la qualitat:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Gestió de la qualitat
 Què oferim?

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de la qualitat.

Actualment la UdL utilitza:

 • Una solució pròpia per a la gestió de les enquestes d'opinió de l'estudiantat.
 • Una solució pròpia per a l'avaluació docent del professorat.
 • El campus virtual per a la gestió de la qualitat de les titulacions.
 • Les webs de titulació per a mostrar els resultats del procés d'acreditació de les titulacions.
 Què en pots esperar?

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor d'algun dels processos de gestió de la qualitat:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines i en l'explotació de les seves dades.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.
 Què pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Accés a alguna de les eines com a gestor/administrador.
 3. Donar d'alta usuaris a les eines.
 4. Donar de baixa usuaris a les eines.
 5. Suport tècnic en l'ús d'alguna de les eines.
 6. Extracció d'informació d'alguna de les eines.