Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió de les publicacions:


 Ajuda i manuals relacionats

Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de les publicacions


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Gestió de les publicacions
 Què oferim?

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de les publicacions científiques, docents, d’extensió universitària i d’imatge institucional de la Universitat.

Amb aquesta finalitat, actualment la UdL utilitza una solució basada en Wordpress i WooCommerce per a implementar la llibreria-botiga de la UdL.

 Què en pots esperar?

En general:

  • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
  • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal de la unitat d'Edicions i Publicacions:

  • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines i en l'explotació de les seves dades.
  • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
  • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.
 Què pots demanar?
  1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 Accés al servei

Pots accedir a la llibreria-botiga de la UdL amb un navegador web utilitzant l'adreça https://www.publicacions.udl.cat/