Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió de les credencials d'usuari:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Gestió de les credencials d'usuari

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de la seguretat de la informació i dels serveis TIC de la UdL, assegurant:

 • La seva confidencialitat: Únicament els usuaris autoritzats tenen accés als serveis i la informació.
 • La integritat: Únicament els usuaris autoritzats poden fer canvis en els serveis i la informació.

Amb aquesta finalitat la UdL ofereix als usuaris:

 • Unes credencials, consistents en un nom d'usuari i una contrasenya.
 • Un carnet universitari, que conté un certificat digital que permet l'autenticació i la signatura digital.
 • Un sistema d'autenticació centralitzada que permet el control d'accés a determinats serveis TIC.

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.
 1. Creació d'unes noves credencials d'usuari.
 2. Bloqueig d'unes credencials d'usuari.
 3. Canvi de contrasenya d'unes credencials d'usuari.
 4. Eliminació d'unes credencials d'usuari.
 • No labels