You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió de la qualitat:


Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de la qualitat:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Gestió de la qualitat

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de la qualitat.

Actualment la UdL utilitza:

 • Una solució pròpia per a la gestió de les enquestes d'opinió de l'estudiantat.
 • Una solució pròpia per a l'avaluació docent del professorat.
 • El campus virtual per a la gestió de la qualitat de les titulacions.
 • Les webs de titulació per a mostrar els resultats del procés d'acreditació de les titulacions.

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor d'algun dels processos de gestió de la qualitat:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines i en l'explotació de les seves dades.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.
 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Accés a alguna de les eines com a gestor/administrador.
 3. Donar d'alta usuaris a les eines.
 4. Donar de baixa usuaris a les eines.
 5. Suport en l'ús d'alguna de les eines.
 6. Extracció d'informació d'alguna de les eines.
 7. Millora i evolució d'alguna de les eines.
 8. Suport en el disseny de noves eines.
 9. Direcció de projectes d'implantació de les mateixes.


 • No labels