Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre docència online:


Cerca allò que necessitis sobre el servei de comunicacions telefòniques


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei d'Hostatge d'infraestructura
Oferim hostatge d'infraestructura dedicada a la recerca al Centre de Processament de Dades (CPD) de la UdL.

El personal investigador de la UdL:

  • Disposar d'un servei d'hostatge d'infraestructura TIC dedicada a la recerca en condicions de ......
  • Un funcionament sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, de les infraestructures TIC de recerca hostatjades.
  • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en la disponibilitat de les infraestructures.

El cost de l'hostatge d'infraestructura no es repercuteix sobre l'usuari final.

El cost del servei de suport en la instal·lació, operació o manteniment de la infraestructura sí es repercuteix directament sobre l'usuari final al preu d'hora de tècnic/a de sistemes.

La informació més detallada de les tarifes la podeu trobar al següent enllaç: Tarifes

Comunicar incidències en la disponibilitat de la infraestructura i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.

Suport en la instal·lació, operació o manteniment de la infraestructura.


  • No labels