Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per Windows :

Per poder configurar-vos les unitats, primer de tot s'ha de considerar que  el seu nom, Z:  o P: etc. NO son noms d'unitats compartides, els noms d'unitat compartida son per exemple asic o gestiocentre etc.

Aquests noms us apareixien al final de les vostres unitats compartides , per exemple Z:\storegrups.udl.cat\nomdelaunitat , és important que ho reviseu.

El procediment ha seguir serà el següent:

Prémer boto dret a l’escriptori, seleccionar “Nuevo” – “Acceso directo”.

Apareix una finestra (Figura 1) on hem d’indicar a quina unitat volem accedir, per connectar amb una unitat de storegrups (normalment vinculades a un servei) indicarem la ubicació: \\storegrups.udl.cat\nomgrup

on “nomgrup” serà el nom de la unitat concreta on volen connectar, en l’exemple “asicgrup”

En cas de voler configurar la vostra unitat de xarxa personal s'indicarà \\storeusers.udl.cat\elvostreloginudl on "elvostreloginudl" és l'usuari que feu anar per entrar al campus virtual per exemple.


Figura 1                                                            Figura 2


Prémer “Siguiente”, en el següent pas (Figura 2), si és la primera vegada que connectem una unitat de “storegrups” ens demanarà usuari i contrasenya.


IMPORTANT:

Tan a per connectar a carpetes de grup, com a les personals, cal tenir em compte que el format d’usuari és: udlnet\x1234567 on x1234567 és l’usuari que tinguem a la UdL (normalment lletra nif + set primers números DNI).


Després de la validació ens demanarà el nom de l’accés directe. Podem ficar el que vulguem que ens ajudi a identificar el destí de l’enllaç, o deixar el que ja proposa el sistema.

Prémer “Finalizar”. En aquest punt ja tindrem creat a l’escriptori un accés a la unitat.

Accedir a la unitat de xarxa amb l’Access directe creat.

 • Obrir l’accés directe amb un “doble click”
 • Indicar usuari i contrasenya que ja utilitzeu normalment, seguin les recomanacions comentades anteriorment, format udlnet\x1234567

Per MacOS:

 • Obrir el Finder 
 • Anar al menu "Anar" i seleccionar l'opció "Connectar al servidor" o clicant a "cmd  + k"
 • Si és una unitat de xarxa del vostre grup smb://storegrups.udl.cat/nomdelaunitat" on nomdelaunitat" és el nom de la vostra unitat compartida.
 • si es la vostra unitat de xarxa personal smb://storeusers.udl.cat/elvostreloginudl on "elvostreloginudl" és l'usuari que feu anar per entrar al campus virtual per exemple.
 • Us demanarà nom d'usuari i contrasenya, heu de posar:
  • usuari: udlnet\elvostreloginudl on "elvostreloginudl" és l'usuari que feu anar per entrar al campus virtual per exemple.
  • contrasenya: la vostra contrasenya.