Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Reviseu la configuració de l'adreça nova al client de correu (Mozilla Thunderbird). A la firma heu de treure el fax.

2. Modifiqueu els paràmetres de configuració del Directori UdL.


3. Reviseu la configuració del correu web