Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Reviseu la configuració de l'adreça nova al client de correu (Mozilla Thunderbird).

2. Reviseu la configuració del correu web.