Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tots les dades emmagatzemades a les unitats de xarxa de la UdL estan protegides per un sistema de còpies de seguretat que fa que es puguin restaurar en cas d'emergència.

L'usuari pot recuperar qualsevol d'aquestes còpies des de la seva pròpia màquina, utilitzant el procediment que es descriu a continuació.

Per defecte, el sistema guarda 3 còpies de les últimes 9 hores (1 còpia cada 3 hores), una còpia diària dels últims 7 dies, i una còpia setmanal dels últims 3 mesos:

Recuperar una còpia dels últims 7 dies

Si la còpia que es vol recuperar és dels últims 7 dies, es pot fer de la següent manera:

 1. Accedir a la unitat de xarxa d'on s'han esborrat els fitxers:
 2. Seleccionar el fitxer o la carpeta que es vol recuperar, o la carpeta on estava ubicat el fitxer o la carpeta esborrada.
 3. Clicar amb el botó dret i clicar sobre "Propiedades".
 4. A la finestra que s'obrirà, anar a la pestanya "Versiones anteriores", tal i com es mostra a la imatge següent:
 5. Aquesta pestanya mostrarà una llista amb les còpies de seguretat disponibles per restaurar.
  Aquí s'ha de seleccionar la data i hora de la que es vol restaurar la còpia i a continuació s'ha de clicar sobre "Abrir" o "Restaurar":
  1. L'opció "Restaurar" recuperarà automàticament la carpeta tal com estava el dia i hora seleccionats. És l'opció a triar si volem recuperar tota la carpeta.
  2. L'opció "Abrir" obrirà una finestra nova del explorador que mostrarà com estava la carpeta a dia i hora seleccionats i es podrà copiar/pegar els fitxers i carpetes esborrades des de la còpia de seguretat a la carpeta de la unitat compartida actual.
   És l'opció a triar si només volem recuperar alguns fitxers

Recuperar una còpia de més de 7 dies

Si la còpia que es vol recuperar és de més de 7 dies cal accedir a les unitats de backup, on es guarden la còpies de seguretat.
Es pot fer de la següent manera:

 1. Obrir l'explorador de fitxers i indicar la direcció de la unitat de xarxa per recuperar els fitxers/carpetes a la barra de direccions:

               - Si voleu recuperar fitxers/carpetes de la unitat H: \\storeusersbkp.udl.cat\cifs.homedir
               - Si voleu recuperar fitxers/carpetes d'una unitat compartida: \\storegrupsbkp.udl.cat\nom_unitat (on nom_unitat és el nom de la unitat on es troba la informació a recuperar; per exemple: asic)

               - Si voleu recuperar fitxers/carpetes de la unitat d'alumnes: \\storealumnesbkp.udl.cat\

              

 2. Indiqueu les vostres credencials per accedir-hi.
               - Si voleu recuperar fitxers/carpetes de la unitat H o d'una unitat compartida, l'usuari que heu d'indicar és: udlnet\usuari (on usuari és el vostre login de PAS/PDI; per exemple: a1234567)
              
               - Si voleu recuperar fitxers/carpetes d'una unitat d'alumnes, l'usuari que heu d'indicar és: alumnes\usuari (on usuari és el vostre login d'alumne; per exemple: abc123)

             
 3. Seleccionar el fitxer o la carpeta que es vol recuperar, o la carpeta on estava ubicat el fitxer o la carpeta esborrada.
 4. Clicar amb el botó dret i clicar sobre "Propiedades".
 5. A la finestra que s'obrirà, anar a la pestanya "Versiones anteriores", tal i com es mostra a la imatge següent:
 6. Aquesta pestanya mostrarà una llista amb les còpies de seguretat disponibles per restaurar.
  Aquí s'ha de seleccionar la data i hora de la que es vol restaurar la còpia i a continuació s'ha de clicar sobre "Abrir".
  S'obrirà una finestra nova del explorador que mostrarà com estava la carpeta a dia i hora seleccionats i es podrà copiar/pegar els fitxers o carpetes esborrades des de la còpia de seguretat a la carpeta de la unitat compartida actual.