Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metode de connexió a un equip amb Windows des de un altre dispositiu Windows.

Configuració del equip per permetre les connexions remotes


Inici - Configuració - Sistema - Escriptori remot


Activar Habilitar Escriptori remot

Per defecte el usuaris del grup d'administradors ja tenen permís per l'accés rèmot, per afegir altres usuaris utilitzar la opció Comptes d'usuari i agregar els que calguin.

Es important que ens anotem la IP d'aquest equip. Ja que ens farà falta per establir la connexió a posteriori.

Connexió a l'equip remot des de l'equip local


En cas de que aquesta connexió es vulgui realitzar des de fora de la UdL caldrà activar prèviament la VPN entre l'ordinador extern i la UdL

Mes informació: VPN UdL (FortiClient)

En el mateix quadre de buscar de Windows escriure "Conexión a escritorio remoto"

A "Equipo" introduim la IP de l'equip al qual volem accedir

Utilitzarem usuari i contrasenya del equip remot al qual ens volem connectar. Normalment un dels usuaris que em autoritzat o un administrador.

Acceptarem els error de certificat