Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »


Correu fraudulent
: S'ha detectat una campanya de distribució de correus electrònics suplantant a CORREOS. Més informació: enllaç

Manuals: S'ha afegit un nou manual per a la connexió de la xarxa wifi eduroam: enllaç al manual

Serveis: Posada en funcionament del servei de suport a l'alumnat: Accés a l'eina


  • No labels