Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per tal de solucionar el problema de no poder signar amb el Portasignatures, cal realitzar l'actualització del programa Autofirma i fer servir, preferentment, Mozilla Firefox o Google Chrome (veure pas 7).

Passos a seguir per l'actualització en entorns WINDOWS:

1) Descàrrega del fitxer d'instal·lació: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/JNtuIwNsbEV6Mae

2) Un cop descarregat, tancar TOTS ELS NAVEGADORS

3) Anar a cercar l'arxiu descarregat, normalment a la carpeta descàrregues i fer dos clics al damunt i acceptar qualsevol missatge que pregunti si volem permetre la instal·lació del programa.


4) Seguir les pantalles següents d'instal·lació:
5) Un cop finalitzada la instal·lació, accedir a Portasignatures (https://ae-portasignatures.udl.cat/pf/login) pel navegador MOZILLA FIREFOX i provar de signar normalment

6) És possible que un cop seleccionem i pitgem el botó de signar, no aparegui cap certificat instal·lat. Si això passa, cal fer clic al segon botó dels quatre que apareixen a la dreta d'aquesta finestra i seleccionar la primera opció. Un cop fet, ja haurien d'aparèixer els certificats.

*** 7) Google Chrome

Seguir els mateixos passos que per Mozilla Firefox, però esborrar la memòria cau ("cache") del navegador prèviament