Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1)  Trobareu la icona Aplicacions Virtualitzades al vostre escriptori:


2) Podreu veure totes les aplicacions que estan virtualitzades. Feu doble clic a sobre de la icona de l'aplicació que volgueu executar:


3) L'aplicació s'executarà. Es mostrarà una finestra com la que hi ha a continuació:


4) S'obrirà l'aplicació "Cloudpaging Player", encarregada de desplegar l'aplicació que heu triat:

Així mateix, veureu la icona corresponent a la safata d'icones:


5) Mentre estigui carregant, veureu que la icona Cloudpaging Player a la safata d'icones fa pampallugues:

Un cop s'acabi de carregar s'obrirà l'aplicació que hagis triat:


6) Des de la finestra del Cloudpaging Player podeu aturar, tornar a executar o esborrar l'aplicació.

6a) Aturar l'execució de l'aplicació:


6b) Torna a executar l'aplicació


6c) Esborrar l'aplicació:


7) A continuació veure els passos a seguir en el següent video: