Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió de llicències de programari docent: 


Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de llicències de programari docent:

Altres manuals interessants:

Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre Gestió de llicències de programari docent

Facilitem l'ús de programari especialitzat en la docència i l'aprenentatge, assessorant al professorat en les opcions de llicenciament i gestionant la compra, instal·lació i renovació de llicències.

La UdL disposa actualment de llicències de:

 • Sistema operatiu: Microsoft Windows

 • Paquets ofimàtics:

  • Microsoft Office

  • Acrobat Pro.

 • Antivirus: NOD32SPSS

 • Programari estadístic: SPSS

 • Programació numèrica: MatLab

 • Sistemes d'Informació Geogràfica:

 • ArcGIS

Disposar de llicències per a l'ús de programari especialitzat en la docència

El servei inclou:

 • La gestió de la demanda de noves llicències o adequació del nombre de llicències.

 • La compra, instal·lació, configuració i manteniment operatiu del programari llicenciat a tots els llocs de treball TIC d'aules de docència i sales d'usuari de la UdL, tant dels equips destinats a estudiants com els destinats als docents.

 • La instal·lació de les llicències als llocs de treball o en servidors de llicències específics, quan sigui necessari.

 • La renovació periòdica de llicències.

Qualsevol llicència que no sigui d'ús estàndard o estigui inclosa en la resolució del vicerectorat, requerirà la sol"licitud d'assessorament i la seva compra en cap cas la gestionarà SIC.

El cost de les llicències incloses en la resolució de programari d'ús docent es transfereix als centres per tal que puguin fer front al seu pagament.

 1. Assessorament en les opcions de llicenciament de programari docent i adequació del nombre de llicències.
 2. Sol·licitud de compra de llicència.
 3. Comunicar incidències en l'ús de programari docent.
 • No labels