Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

La virtualització d'aplicacions permet executar programari sense que estigui instal·lat a l'ordinador.

Actualment, la major part del programari instal·lat a les aules d'informàtica es troba virtualitzat i s'ha d'executar mitjançant els programes AppsAnywhere i Cloudpaging Player.

Aquesta guia descriu com accedir i obrir les aplicacions virtualitzades:

Accés a les aplicacions virtualitzades

Per accedir i fer ús de les aplicacions virtualitzades, podeu fer-ho mitjançant l'accés web o la carpeta d'accesos directes:

 1. A l'escriptori, obriu la carpeta "Aplicacions Virtualitzades". En aquesta carpeta podeu veure totes les aplicacions que estan virtualitzades per al vostre campus.

   
 1. A l'escriptori, obriu l'accés directe "Aplicacions Virtualitzades Web": 2. S'obrirà el navegador web i es mostrarà la següent finestra. Seleccioneu "Inicia sessió per UNIFICAT" i, a continuació, indiqueu el vostre usuari i contrasenya: 3. Seleccioneu "Siempre permitir a https://virtalabs-udl.csuc.cat abrir enlaces software2hub" i "Elegir aplicación": 4. Seleccioneu AppsAnywhere Launcher, marqueu "Utilizar siempre esta aplicación para abrir enlaces software2hub" i Abrir enlace per continuar: 5. Si tot ha anat bé, a la part superior de la finestra es mostrarà un missatge com aquest:

Obrir una aplicació virtualitzada

 1. Si esteu utilitzant els accesos directes, feu doble clic a la icona de l'aplicació que volgueu executar:
  Si heu accedint mitjançant el portal web, un cop us hagueu validat al portal, busqueu l'aplicació i feu clic al botó verd per iniciar l'aplicació.


  El llistat d'aplicacions disponible pot variar en funció del vostre perfil d'usuari.

 2. L'aplicació s'iniciarà; mentre es carregui l'aplicació es mostrarà la següent finestra:
 3. A continuació, s'obrirà "Cloudpaging Player", encarregada d'executar l'aplicació que heu triat.
  Espereu mentre s'inicia l'aplicació que heu seleccionat:  El temps de càrrega pot variar d'una  aplicació a l'altra, depenent del seu tamany.

  Veureu la icona de "Cloudpaging Player" a la safata de les icones (part inferior dreta, al costat del rellotge).
  Mentre l'aplicació s'estigui carregant,  la icona anirà canviant de color intermitentment (blau i blanc):

     


 4. Un cop hagi acabat, es mostrarà l'aplicació:


Tancar una aplicació virtualitzada

 1. Podeu tancar l'aplicació que estigueu executant seguint el procediment habitual (normalment, botó tancar a la part superior dreta de la finestra de l'aplicació, o al menú Archivo → Cerrar):  Alternativament, podeu obrir Cloudpaging Player, seleccioneu l'aplicació que voleu aturar i feu clic a Stop per tancar l'aplicació:

Esborrar una aplicació virtualitzada

 1. Obriu Cloudpaging Player, seleccioneu l'aplicació que voleu esborrar i feu clic a Remove per eliminar l'aplicació de l'equip: 2. Seleccioneu Yes per esborrar l'aplicació definitivament:
  Per a esborrar una aplicació, cal que aquesta estigui aturada.

Reobir una aplicació virtualitzada

 1. Un cop heu tancat l'aplicació, podeu tornar a reobrir-la.
  Per fer-ho, obriu Cloudpaging Player, seleccioneu l'aplicació que voleu iniciar i feu clic a Launch:Podeu consultar aquest vídeo amb el procediment a seguir:

AppsVirtuals.mp4


 • No labels