Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

L'assistència a l'usuari es canalitza a través del HELPDESK

Obri una incidència descrivint la seva sol·licitud

Per facilitar la resolució d'incidències, el personal de SIC poden accedir remotament al seu ordinador. Descarregui i executi  l'arxiu que trobarà en remot.udl.cat i faciliti a la persona que l'atengui el número que hi apareix.

  • No labels