You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 119 Next »

 • 27/09/2000: Actualització programada FINALITZADA - Actualització i millora de la versió del sistema d'autenticació centralitzada (SSO). L'actualizació ha finalitzat correctament
 • 26/09/2022: Actualització programada FINALITZADA - Elements d'infraestructura de xarxa del CSUC. La intervenció programada ha finalitzat.
 • 13/09/2022: Incidència amb el Portasignatures (de 07:45h. a 08:45h.): S'ha resolt satisfactòriament el problema que impedia accedir al portasignatures fent ús de l'usuari i contrasenya, però sí amb el certificat digital.
 • 05/09/2022: Intervenció - programada FINALITZADA - Manteniment del servei de xarxa i telefonia al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 19/08/2022: Actualització programada FINALITZADA - Revisió i manteniment dels elements de xarxa: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 16/08/2022: Actualització programada FINALITZADA (16:30h.) - Manteniment servei tallafocs perimetral de la UdL: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 09/08/2022: Actualització programada FINALITZADA (13:55h.) - Manteniment servei tallafocs perimetral al Campus d'Igualada: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 08/08/2022: Actualització programada FINALITZADA (15:30h.) - Elements de la infraestructura de la xarxa sense fils: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 28/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (00:00h.) - UniDisc: La intervenció programada ha finalitzat.
 • 27/07/2022: (RESOLTA - 10:30h.) Incidència en la telefonia fixa al Campus d'Igualada: Des de les 9:23h. no es podien fer ni rebre trucades al campus d'Igualada.
 • 26/07/2022: Incidència CSUC (de 13:40h. a 14:50h.): Tots els serveis del CSUC (validació d'usuaris al Unidisc, uniapps...) no han estat operatius durant aquesta franja horària. Els propers dies hi haurà un nou tall per aplicar noves solucions.
 • 21/07/2022: (RESOLTA) Incidència en la telefonia al Campus CCS: Impossibilitat de rebre trucades externes al campus de Ciències de la Salut.
 • 11/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (13:50h.)- Aplicacions virtualitzades:  A partir d'aquesta actualització, l'accés a les aplicacions virtualitzades es podrà fer únicament des d'un navegador web mitjançant l'enllaç: http://uniapps.udl.cat.
 • 06/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (19:05h.)- Servidors Papercut:  No s'ha produit cap proplema.
 • 05/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (13:00h.)- Servidors OpenCMS:  Es poden haver produit problemes amb els editors de la web.
 • 04/07/2022: Actualització programada FINALITZADA (22:30h.)- Connexió remota a la xarxa UdL (VPN): Es poden veure afectades les sessions VPN.
 • 29/06/2022: (RESOLTA - 9:23 a 9:28h.) Incidència amb UXXI-AC: Durant aquest període de temps l'aplicació no va estar disponible.
 • 28/06/2022: (RESOLTA - 13:30h.) Incidència amb el Portasignatures: El proveïdor extern ha solucionat la incidència que impedia accedir i signar al portasignatures.
 • 28/06/2022: Intervenció programada FINALITZADA (07:40h): La intervenció programada a l'edifici de FDET al Campus de Cappont ha finalitzat.
 • 27/06/2022: (RESOLTA - 13:30h.) Incidència amb el Portasignatures: El proveïdor extern ha solucionat la incidència que impedia accedir i signar al portasignatures.
 • 23/06/2022: (RESOLTA - 13:30h.) Incidència amb el Portasignatures: El proveïdor extern ha solucionat la incidència que impedia accedir i signar al portasignatures.
 • 23/06/2022: (RESOLTA - 09:00h.) Incidència amb el correu electrònic: Entre les 15:00 del 22/06/2022 i les 09:00 del 23/06/2022, no es podia rebre ni enviar correus. Una vegada solucionat el problema, s'estan entregant i rebent tots els correus pendents. No s'ha perdut cap correu.
 • 22/06/2022: (RESOLTA - 10:15h.) Incidència al portasignatures: Entre les 10:00 i les 10:15 el servei de portasignatures no ha estat accesible per un sobrecàrrega de peticions puntual.
 • 20/06/2022: (RESOLTA - 13:45h.) Incidència al servei de VPN i impressó: no es pot connectar a la xarxa de la UdL amb la VPN (FortiClient) i el servei d'impressió corporativa (Papercut) no funciona correctament.
 • 14/06/2022: (RESOLTA - 14:45h.) Incidència en la telefonia mòbil: no es poden realitzar trucades des de mòbils UdL, rebre'n sí.
 • 13/06/2022: Incidència en la telefonia fixa a Medicina, Infermeria i Rectorat: alguns telèfons fixes es reinicien aleatòriament, cal contactar amb el CAU per arreglar-ho.
 • 31/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:30h): La intervenció programada al campus d'ETSEA ha finalitzat.
 • 31/05/2022: El Portasignatures torna a funcionar correctament: S'ha resolt la incidència que afectava des d'ahir.
 • 26/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:30h): La intervenció programada al campus de CCS ha finalitzat.
 • 24/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:30h): La intervenció programada al campus de Rectorat ha finalitzat.
 • 19/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:00h): La intervenció programada a l'edifici de Pla de la Massa al Campus d'IGUALADA.
 • 17/05/2022: Intervenció programada FINALITZADA (23:00h): La intervenció programada al campus de Ciències de la Salut ha finalitzat
 • 12/05/2022: Incidència Antivirus: en breu s'actualitzarà automàticament l'antivirus, però fins a la data el programa avisa que caducarà en pocs dies.
 • 12/05/2022: Incidència UXXI RESOLTA: L'actualització del UXXI-AC s'ha realitzat correctament. S'ha enviat una notificació amb la solució per al casos amb el Java obsolet.
 • 04/05/2022: Incidència RESOLTA: La incidència que podia impedir signar al Portasignatures, ja s'ha resolt.
 • 02/05/2022: Incidència general: entre les 11:47 i les 11:58 el servei d'autenticació ha caigut, impedint l'accés a tots els serveis de la UdL (correu, campus virtual, gestió econòmica, gestió acadèmica...)
 • 29/04/2022: Incidència UXXI: S'ha resolta la incidència correctament i ja es pot accedir a UXXI
 • 26/04/2022: Incidència Uniapps: S'ha corregit el problema de funcionament i velocitat d'aplicacions al Uniapps.
 • 22/04/2022: Tall programat de comunicacions a l'ETSEA: divendres dia 22 d'abril, entre les 06:45 i les 8:00 del matí, hi haurà un tall complet de les comunicacions a tot el campus de l'ETSEA.
 • 21/04/2022: Error de llicència Adobe: Un error de llicència impedeix fer ús del Adobe Pro en alguns dispositius.
 • 13/04/2022: Tall programat de comunicacions FINALITZAT: El servei de xarxa torna a estar disponible a Etsea i Cappont/CCCT.
 • 30/03/2022 (a partir de les 14:30h.): Aturada programada FINALITZADA (17:30) -Servei d'impressió (Papercut): L'aturada prevista del servei d'impressió corporatiu, impedirà fer ús del servei d'impressió.
 • 29/03/2022: Incidència RESOLTA (30/03/2022 10:35)- Enquestes de professorat: Hi ha una incidència al servei https://informes.udl.cat, que impedeix consultar els resultats de les enquestes de professorat.
 • 25/03/2022: Actualització programada FINALITZADA (8:00) - Aplicacions Gestió Acadèmica (05:00h a 08:00h.): Es poden veure afectats els serveis UXXI-AC, Automatricula, Portal Pràctiques Externes, RAPI, Qualificació d'actes, Eina expedient Campus Virtual, Preinscripció CUC, etc.
 • 24/03/2022: Actualització programada FINALITZADA - Servei d'autenticació centralitzada (SSO) (15:00h a 15:30h.): No es podrà validar l'usuari a aquells serveis que requereixin autenticació centralitzada
 • 23/03/2022: Aturada programada FINALITZADA (17:00h.): Servei d'impressió torna a estar actiu.
 • 04/03/2022: Incidència RESOLTA (15:35h.): La incidència amb el servei d'autenticació centralitzada ha estar resolta.
 • 01/03/2022: Incidència RESOLTA (15:30h.): La incidència amb l'enviament de notificacions de canvis d'estat de les peticions de signatura ha estat resolta.
 • 23/02/2022 (05:00h. - 08:00h.): Aturada programada FINALITZADA: L'aturada prevista per al servei de Gestió Acadèmica ha finalitzat amb èxit.
 • 11/02/2022: AVÍS: RECEPCIÓ MASSIVA DE CORREU FRAUDULENT (no fer clic a cap enllaç / esborrar)
 • 03/02/2022 (13:10 - 13:15) : Incidència RESOLTA: S'ha produït un tall momentani en el servei Office 365.
 • 28/01/2022: Incidència RESOLTA: El procés de recuperació de les bústies de correu ha finalitzat
 • 27/01/2022: Incidència RESOLTA (10:00h.): La incidència amb les bústies de la web del portal de l'empleat ha estat resolta.
 • 18/01/2022: Incidència RESOLTA: S'ha restablert la comunicació entre DAEF - terminal i el portasignatures
 • 04/01/2022 (12:00h.): Incidència RESOLTA: S'han restablert tots els serveis TIC de la UdL
 • 03/01/2022 Incidència RESOLTA: Treballs de recuperació dels serveis TIC de la UdL.
 • 02/01/2022 Incidència RESOLTA: Treballs de recuperació dels serveis TIC de la UdL.
 • 01/01/2022 Incidència RESOLTA: Incidència amb diversos serveis TIC de la UdL
 • 22/12/2021 (08:00h. - 08:40h.): Incidència RESOLTA: S'ha restablert la web institucional
 • 22/12/2021 (15:00h. - 16:00h.): Aturada programada  FINALITZADA: L'aturada prevista per al servei d'impressió corporatiu ha finalitzat amb èxit.
 • 16/12/2021 (10:30h. - 11:10h.): Incidència RESOLTA: S'ha restablert el servei de Personal - Portal de l'Empleat
 • 15/12/2021 (13:30h. - 13:50h.): Incidència RESOLTA: S'ha restablert l'accés a Campus Virtual.
 • 15/12/2021 (11:30h. - 12:00h.): Aturada programada  FINALITZADA: L'aturada prevista per al servei d'impressió corporatiu ha finalitzat amb èxit.
 • 14/12/2021 - 15/12/2021 (18h. - 08:30h.):Incidència RESOLTA: S'ha restablert el servei de CONFLUENCE i el Portal de Serveis TIC.
 • 10/12/2021 (08:10h. - 08:30h.): Incidència RESOLTA: S'ha restablert el servei de CONFLUENCE i el Portal de Serveis TIC.
 • 02/12/2021 Incidència RESOLTA: La incidència amb el Servei d'Impressió corporativa en alguns equips amb el sistema operatiu Windows ha estat resolta. Podeu seguir la següent guia per resoldre-ho.
 • 25/11/2021 (22:00h. - 23:00h.): La substitució del SAI del repartidor del Campus de Salut-Sta. Maria (afectarà als edificis de Medicina i Infermeria) ha finalitzat correctament.
 • 24/11/2021 (14:55h.) Incidència RESOLTA: Incidència amb el servei de telefonia ha estat resolta per part del proveïdor.
 • 23/11/2021 (18:45h.) Incidència RESOLTA: Els microtalls en la navegació cap a internet del servei de Connexió a la xarxa informàtica s'ha resolta correctament per part del proveïdor.
 • Nou portal d'ajuda TIC per a alumnes: Nova via d'accés per recepció d'incidències mitjançant l'eina de CAU-TIC. Podeu accedir al Portal d'alumnes, on també trobareu un video explicatiu.
 • 22/11/2021 (13.00h.) Incidència RESOLTA: El servei d'emmagatzemament al núvol (UNIDISC) torna a estar disponible.
 • 25/10/2021 (11:25h.) Correu fraudulent: S'ha detectat entrada de correu fraudulent a diverses bústies amb assumpte: "Tu cuenta Movistar está disponible". Si-us-plau, no obrir l'adjunt, el podeu esborrar directament. En cas d'haver-lo obert, obriu incidència a l'eina CAU-Tic.
 • 07/10/2021 Correu fraudulent: S'ha detectat una campanya de distribució de correus electrònics suplantant a CORREOS. Més informació: enllaç
 • No labels